Başlangıç ve Bitiş Tarihi
16.07.2019- 17.09.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:07- 12:09
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvurusu
 

2019– 2020 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru ve Kontenjanları

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fakültelerine Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

BAŞVURU KOŞULLARI

1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Üniversitemiz lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır.

4- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

5-Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için YDS’den en az 70 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirilmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır.

6- Mütercim Tercümanlık Bölümü için YDS’den 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ.

2- Not Belgesi aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notlarını, genel akademik not ortalamasını, kredi saatini ve not değerlendirme sistemini gösteren belge)

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

4- ÖSYS Yerleştirme Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı.

5- İkinci öğretim öğrencisi olup, birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girdiğini gösteren resmi belge,  

6- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Mühendislik Fakültesi  için TIKLAYINIZ.

İşletme Fakültesi  için TIKLAYINIZ.

Siyasal Bilimler Fakültesi  için TIKLAYINIZ.

İnsan ve Toplum Bilimleri  Fakültesi  için TIKLAYINIZ.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  için TIKLAYINIZ.

Mimarlık ve Tasarım  Fakültesi  için TIKLAYINIZ.

Yatay Geçiş Takvimi İçin TIKLAYINIZ   

Yatay geçiş Kontenjanları için TIKLAYINIZ


KESİN KAYITLAR YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ DİKKATE ALINARAK ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA ŞAHSEN BAŞVURU İLE YAPILACAKTIR.