Başlangıç ve Bitiş Tarihi
18.07.2019- 19.09.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:07- 12:09
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yapılacak Yatay Geçiş Başvurusu Duyurusu
21/09/2013 Tarihli, 28772 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal  İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Eklenen Ek Madde-1 kapsamında merkezi yerleştirme puanına göre başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 01 Ağustos-15 Ağustos 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurması gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 


-Başvuru Dilekçesi  TIKLAYINIZ  
-Adayın ÖSYM’ce yerleştirildiği yıla ait ÖSYS  Sonuç Belgesi bilgisayar çıktısı ile puan türü, puanı ve başarı sırası vb. detay bilgileri içeren LYS sonuç belgesi bilgisayar çıktısı, 
-Yeni tarihli, sınıfını belirten Öğrenci Belgesi,
-Öğrenci Not Belgesi (Transkript)
-Disiplin cezası almadığını gösteren belge,
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  
-Üniversite kataloğunda yer alan, öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu sınıflara ait ders müfredatı ile ders içeriklerini gösteren sayfaların onaylı fotokopisi
-Daha önce yatay geçiş yapmadığını gösterir bir belge (Kurumdan onaylı belge)

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi İçin  TIKLAYINIZ
Yatay Geçiş Ek Madde 1 Kapsamında Uygulama İlkelerini Görebilmek İçin TIKLAYINIZ