SIKÇA SORULAN SORULAR
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında hangi bölümlerinize öğrenci alımı yapıldı?

Bölümler ile ilgili detay almak için lütfen linki tıklayınız.

 • Üniversitenize ait yurt imkanı mevcut mudur?

Üniversitemize ait özel yurdumuz bulunmamaktadır. Yurt imkanlarından faydalanabilmeniz için, Kredi Yurtlar Kurumuna ya da özel yurtlara başvuru yapabilirsiniz.

 • Erasmus, Farabi, Mevlana gibi programlar hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için ne yapmak gerekir?

Dış İlişkiler Biriminden ( http://intoff.atu.edu.tr/) Konu hakkından bilgi alabilirsiniz.

 • Üniversitenizi kazandım, ilk kayıt   tarihlerini nereden öğrenebilirim? 

Üniversitemizin kayıt tarihlerini Aday sayfasından takip ederek öğrenebilirsiniz.

 • Kayıt için gerekli olan belgeler nelerdir? Nereden öğrenebilirim?

ÖSYM yerleştirme sonuçları belirlendikten sonra, Aday sayfasından öğrenebilirsiniz.

 • Üniversitemden ilişik kesmeden kayıt yaptırırken sorun yaşar mıyım? Diplomamın aslı gerekiyor mu?

Kesin kayda gelirken Üniversitenizden ilişik kesmiş olup, Lise Diplomanızın aslını getirmeniz gerekmektedir.

 • Üniversite mezunuyum Lisans Diplomamla kayıt yaptırabilir miyim?

Kesin kayıt yaptırabilmeniz için Lise diplomanızın aslı gerekmektedir.

 • Lise Diplomamı kaybettim nasıl kayıt yaptırabilirim?

Mezun olduğunuz liseden alacağınız, diplomanızı kaybettiğinize dair belgenin (aslı) olması koşuluyla kaydınız gerçekleşecektir.

 • Lise diplomamın aslını alabilir miyim?

Öğrenciliğiniz devam ettiği sürece lise diplomanızın sadece Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız tarafından onaylanmış fotokopisini alabilirsiniz, İlişik kesme durumunda veya mezun olduğunuz zaman dilekçe ile şahsen ya da noterden vekaletname verdiğiniz biri sizin adınıza müracaat ederek lise diplomanızın aslını alabilir.  

 • İlk kayıt işlemlerini öğrenci  kendisi yaptırmak zorunda mıdır? 

İlk kayıt İşlemlerini  öğrenci kendisi yaptırabileceği gibi  noterden vekalet verebileceği birisi tarafından da yaptırılabilir.

 • Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur? 

İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez

 • Kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı  anlaşıldığı takdirde ne olur?

Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun tespit edildiği andan itibaren Yükseköğretim Kurumu ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarından ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

 • Yabancı uyruklu öğrenci kayıtları ne zaman başlayacaktır ve istenilen belgeler nelerdir?

Yabancı uyruklu öğrenci kayıtlarımız için “https://iso.atu.edu.tr/PagesTR/DefaultTR.aspx”  sayfasından ilan edilecek olup, başvuru başlama süresi ve istenilen evrakları bu sayfadan takip ederek öğrenebilirsiniz.

 • Hazırlık sınıfından muaf olmam için ne yapmam gerekmektedir?

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan birimlere kayıt olan öğrenciler ile Üniversite dışından yatay ve dikey geçiş yapmak için başvuruda bulunan öğrenciler; YDS’den en az 70 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları durumunda yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulur. 
Her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda yüzlük sisteme göre en az 70 puan alan öğrenci yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf sayılır.

 • Kayıt dondurmak için ne yapmam gerekmektedir?

Yönetmeliğimizin 31. Maddesinde geçen maddeler de belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara vermekte olan öğrenci, o yarıyıl veya yıl izinli sayılır. Bunun için Bölümün bağlı olduğu dekanlığa dilekçe ile  başvuruda bulunması gerekmektedir.

 • Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

Üniversitemiz yönetmeliğinin 32. Maddesinde belirtilen “Sağlık sebepleri, tutukluluk hâli, askerlik gibi sebepler hariç, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle izinli sayılma süresi en çok bir yıldır” denilmektedir.

 • Askerlik Şubemden yazı geldi, Askerliğimi nasıl Tecil ettirebilirim?

Öğrenci İşleri Bürosundan Ek-C2 (Askerlik Durum Belgesi) talep etmeniz gerekmektedir.

 • Ders Muafiyeti için ne zaman ve nasıl başvuruda bulunmam gerekmektedir?

Ders muafiyeti için, daha önce kayıtlı bulundukları Yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları dersler için eğitim-Öğretimin başlamasından itibaren en geç on beş gün içinde muafiyet talebinde bulunabilirler.

 • Muafiyet talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı? Hangi belgelerle nereye müracaat edilecektir?

Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Transkript ve ders içeriklerini eklediği bir dilekçe ile ilgili birime muafiyet için başvuruda bulunabilir.

 • Derslerin devam zorunluluğu nedir?

Hazırlık sınıfı öğrencileri için Yönetmeliğimizin 11. Maddesinde belirtildiği üzere “Öğrenciler derslerin en az %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına ve bütünleme sınavına giremezler.”  denilmektedir.
Ders aşamasına geçmiş olan öğrencilerimiz içinde, Yönetmeliğimizin 20. Maddesinde belirtildiği üzere, “Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamları zorunludur. Ancak bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrenciler için bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz”  denilmektedir.

 • Hazırlık sınıfında okuyan bir öğrenci için ders kaydı var mıdır?

Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler için ders kaydı yoktur.

 • Ders kaydını hangi tarihler arasında yaptırmam gerekmektedir?

Hazırlık öğrencileri hariç ders kaydını yaptıracak öğrencilerin akademik takvimi takip etmeleri gerekmektedir.

 • Öğrenci  Ders  kayıt işlemlerinden sorumlu mudur? Ders onayı nasıl yapılır?

Yönetmeliğimizin 9. Maddesi gereğince “Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir” denilmektedir.
Öğrenci ders kaydını yaptıktan sonra, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında danışmanına onaylatması gerekmektedir.

 • Ders kaydımı kayıt tarihleri arasında yaptıramadım ne yapmam gerekmektedir?

Yönetmeliğimizin 9. maddesinde belirtildiği üzere “Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremez. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretleri olması durumunda yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde beş iş günü içinde kayıt yenilemek zorundadır” denilmektedir.

 • Bir yarıyıl kayıt yenilemedim öğrencilik hakkım devam eder mi?

Öğrencilik hakkınız devam eder.  Kaydını yenilemeyen öğrencinin kaydı silinmez. Kayıt yenilemediği için sınavlara giremez. Fakat Yönetmeliğimizin 9. maddesinde yer alan “ Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, azami öğretim süresinden sayılır” denilmektedir.

 • Yarıyıl sonu sınavına hangi öğrenciler giremez?

Yönetmeliğimizin 24. maddesinde de belirtildiği üzere,
a) O derse kaydını yaptırmış olmak,
b) Teorik derslerin %70’ine katılmak,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların %80’ine katılmak,
ç) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak,
gerekir” ibaresi yer almaktadır.
Bu şartları sağlamayan öğrencilere yarıyıl sonu sınav hakkı tanınmaz.

 • Sınav sonuçları ne zaman ilan ediliyor?

Üniversitemiz Yönetmeliğinin 30. maddesinde yer alan “Yarıyıl/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı ve tek ders sınavı sonuçları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir” denilmektedir.

 • Notların ilanından sonra kaç gün içinde maddi hata dilekçesi verilebilir?

Üniversitemizin 30. maddesinde yer alan “Öğrenciler maddi hata konusunda, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak başvurabilirler” denilmektedir.

 • Mazeretimden dolayı sınava giremedim ne yapmam gerekmektedir?

Yönetmeliğimizin 31. maddesinde belirtildiği üzere “Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla bir sınava katılamayan ve mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek başvuruda bulunan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir” denilmektedir.

 • Bütünleme sınavına hangi öğrenciler hak kazanır?

Yönetmeliğimizin 21. maddesinde belirtildiği üzere “Derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan yarıyıl/yıl sonu sınavlarından sonra başarısız olunan veya sınava girme hakkı olduğu halde girilmeyen dersler için açılan sınavlardır” denilmektedir.

 • Dersten geçmiş olmama rağmen not yükseltmek için bütünleme sınavına girebilir miyim?

Bütünleme sınav hakkı sadece “FF” ve “FD” ile kalmış olanlara verilen bir haktır. Not yükseltmek için bütünleme sınavına giremezsiniz.

 • Kayıt sildirmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekmektedir?

Öğrenci Kimlik Kartınızı ve  İlişik Kesme Başvuru Formunu öğrenci işleri daire başkanlığına teslim etmeniz halinde kaydınız silinecektir.

 • Mezun olabilme koşulları nelerdir? 

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün çalışmalardan başarılı olması ve 240 AKTS kredisini tamamlayarak GNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarması zorunludur.

 • Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Bir öğrencinin mezuniyet tarihi, mezuniyetine esas eğitim-öğretim çalışmaları ve son sınavlarının bittiği tarihtir.

 • Diplomayı kim teslim almalıdır?

Diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir. Diploma ve diploma eki, ilişik kesme belgesi veya verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde diploma defteri imzalatılarak diploma föyü içerisinde teslim edilir. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz. Diploma almadan önce Adana Alparslan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi’ne kayıt olunması zorunludur.

 • Diplomasını veya Geçici Mezuniyet belgesini kaybeden öğrencilerin yapmaları gereken işlemler nelerdir?

Geçici mezuniyet belgesini kaybeden öğrenciler  gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan ilan ve bir dilekçe ile birlikte okulunun öğrenci işleri bürosuna gelerek diplomalarını alabilirler.
Diplomasını kaybeden öğrenciler gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan zayi ilanı ve bir dilekçe ile birlikte okulunun öğrenci işleri bürosuna müracaat edilmesi halinde öğrencilere yeni diploma hazırlanarak verilir. Yeni diplomada 2.nüsha ibaresi yer alır.

 • Diploma eki nedir? Nasıl alınır?

Öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı bir belge niteliğinde olup uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığı sağlamaktadır. Mezun olan her öğrenciye diploma eki verilmektedir.

 • Disiplin ile ilgili işlemler nasıl yürütülmektedir?

Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.