Misyon:

Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamak; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarina ve ilişkide olduğumuz kurumlara sağlıklı bilgi belge hizmeti sunmaktır.

Vizyon:

Öğrenci merkezli; günümüz teknolojisini en iyi şekilde ve doğru kullanan, güvenli huzurlu bir ortamda bilgi ve belge hizmeti veren, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, üretken, girişimci rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş yurtsever bireyler yetiştirmek, paydaşları ile karşilıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip; öğrenciye, öğretim elemanı ve çalişanlarımızın güvenini ve memnuniyetini göz önünde bulunduran Üniversitemizde örnek bir birim olmaktir.